Imię i nazwisko:

Emilia Koryl

Siedziba:

ul. Powstańców Śląskich 4, 35-610 Rzeszów

Telefon:

(017) 85-28-405, 85-28-409

E-Mail:

dps_kombatant_rz@pro.onet.pl

Kompetencje:

wykształcenie wyższe pedagogiczne - pedagog,
średnie wykształcenie medyczne - pielęgniarka,
studia podyplomowe - polityka społeczna

Godziny pracy:

w dni robocze od 7:30 do 15:30