Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte

ul. Powstańców Śląskich 4 

35-610 Rzeszów

tel.: (017) 852-84-05, 852-84-09 

fax: (017) 852-84-09

e-mail: dps_kombatant_rz@pro.onet.pl