Narzędzia dostępności
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Skala szarości
Negatyw
Reset

Deklaracja dostępności

Informacje wstępne

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.dpskombatant.resman.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.dpskombatant.resman.pl. Data publikacji strony internetowej:
2021-04-05. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono: 2021-04-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Dostępność strony. Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Strona DPS oparta jest o strukturę nagłówków, która to pozwala na szybkie poruszanie się po stronie. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po stronie. Na stronie głównej oraz podstronach zostały umieszczone skróty prowadzące do:

– O nas
– Zasady przyjęć
– Oferta
– Aktualności
– Nasz personel
– Galeria
– Deklaracja Dostępności
– Kontakt
– Opieka medyczna
– Rehabilitacja
– Terapia zajęciowa
– Własny transport
– Dieta dopasowana do schorzenia
– Kaplica
– Sklepik
– Biblioteka

Każdą stronę DPS można powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki. 

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronie www.dpskombatant.resman.pl do grafik i zdjęć są dodawane opisy alternatywne.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie strony DPS. 

Zrozumiałość i czytelność treści

Treści zamieszczane na stronie internetowej DPS muszą być zrozumiałe. 

Wersja mobilna – działanie na różnych urządzeniach

Na urządzeniach mobilnych strona internetowa DPS nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Redakcja strony stara się zapewnić dostępność strony, jednak jeżeli byłyby zauważone błędy, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej dps_kombatant_rz@pro.onet.pl. lub sekretariat@dpskombatant.resman.pl Osobą odpowiedzialną za prowadzenie strony jest Pan Lucjan Basta.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Lucjanem Bastą za pośrednictwem poczty elektronicznej dps_kombatant_rz@pro.onet.pl lub sekretariat@dpskombatant.resman.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 17 85 28 405 wew. 11 lub 17 748 12 51.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą podstronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte pozbawiony jest barier architektonicznych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dom składa się z jednego budynku, w którym część mieszkalna jest trzykondygnacyjna. Ułatwieniami dla osób z niepełnosprawnościami są:

 • ciąg pieszy wykonany z kostki brukowej do wejścia głównego budynku spełniający warunki podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • boczne wejście do budynku głównego posiada podjazd z dwustronnymi  poręczami i jest przystosowane dla osób poruszających się za pomocą wózków inwalidzkich,
 • łóżka elektryczne przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych,
 • winda osobowa,
 • łazienka ogólna przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • oznaczenia poziome na parkingu,
 • urządzenia ułatwiające wykonywanie czynności higienicznych osób niepełnosprawnych – wózki kąpielowe,
 • podnośniki kąpielowe elektryczne,
 • mobilna wanna kąpielowa,
 • dwa wózki inwalidzkie elektryczne ułatwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych,
 • dwa samochody osobowe (busy) przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jeden z hydrauliczną windą elektryczną,
 • laptop przez który możliwe są teleporady lekarskie czy telewidzenia z rodzinami.

Ponadto dwóch pracowników Domu ukończyło kurs z języka migowego.