Narzędzia dostępności
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Skala szarości
Negatyw
Reset

Kontakt

ADRES

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW
im. Bohaterów Westerplatte
ul. Powstańców Śląskich 4
35-610 Rzeszów

GODZINY PRACY

poniedziałek – piątek 7:30-15:30

TELEFONY

Sekretariat : 17 8528405, 17 8528409, 17 7481252
Fax: 17 8528409
Pracownik Socjalny: 17 8528405 wew. 18, 17 7481258
Dyżurka pielęgniarek: 17 8528405 wew. 13

ADRES e-mail

sekretariat@dpskombatantrzeszow.pl
dps_kombatant_rz@pro.onet.pl

ADRES ESP NA ePUAP

/DPSKOMBATANTRZE/SkrytkaESP

DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów

mgr Lucjan Basta

KIEROWNICTWO

Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego: mgr Mariola Stachurska
Kierownik Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego: mgr inż. Andrzej Pyzik
Główny Księgowy: mgr inż. Dorota Migut

KONTO BANKOWE

DPS DLA KOMBATANTÓW W RZESZOWIE
Bank PKO BP
PL 96 1020 4391 0000 6302 0144 9974

NR SWIFT/BIC: PKOPPLPW