Narzędzia dostępności
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Skala szarości
Negatyw
Reset

Zasady przyjęć

Osoba zainteresowana zamieszkaniem w DPS dla Kombatantów powinna:

– posiadać stałe źródło utrzymania: emeryturę, rentę rodzinną lub rentę socjalną lub zasiłek stały z pomocy społecznej;

– być w podeszłym wieku lub posiadać uprawnienia do zamieszkania z tytułu niesprawności fizycznej

Od 2004 roku przyjmujemy również osoby bez uprawnień kombatanckich

Osoba zainteresowana skierowaniem do DPS, winna zwrócić się do pracownika socjalnego w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania. Obecnie pracownicy socjalni swoje siedziby mają także przy przychodniach rejonowych czy w szpitalach.

Pracownik socjalny, który zajmuje się problemami społecznymi i zdrowotnymi mieszkańców zamieszkujących przy danej ulicy czy w danej miejscowości rozpocznie kompletowanie niezbędnych dokumentów.

Do koniecznych dokumentów zaliczymy:

  1. Podanie do Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z motywacją dlaczego ten Dom został wybrany.
  2. Ostatnia decyzja o waloryzacji renty czy emerytury,
  3. Ostatni odcinek pobieranego świadczenia emerytalnego, lub informacja z banku o wysokości emerytury
  4. Karty informacyjne z ostatnich pobytów w szpitalach,
  5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile się posiada),
  6. Inne dokumenty wymagane przez MOPS/GOPS

Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby, która chce zamieszkać w DPS na temat warunków domowych.

O ile osoba zainteresowana posiada dzieci lub wnuki, wymagany jest również wywiad środowiskowy na temat ich dochodów i ewentualnego ponoszenia kosztów pobytu ojca lub dziadka w Domu.

Po wydaniu decyzji kierującej przez MOPS w Rzeszowie i przekazaniu dokumentów do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, osoba zainteresowana zostaje o tym fakcie powiadomiona przez nas i oczekuje na informację o terminie przyjęcia.

Sposób naliczania kosztów pobytu i ewentualne zobowiązania do alimentacji w załączniku:

Przykłady naliczania opłat za pobyt w DPS dla Kombatantów w Rzeszowie

Miesięczny koszt pobytu ustalony na rok 2021 wynosi 4 139,00 zł.